Mediatheek

 home
 Nieuwsbrieven 2012 (6)
Schuivende panelen in de cultuureducatie - Teamleider Culturele en sociale infrastructuur bij provincie Overijssel - Conceptueel model voor analyse gemeentelijk monumentenbeleid.
Onderzoek spin off-concepten culturele festivals en sportevenementen in Gelderland - Quick-scan bezuinigingsmogelijkheden - Meer voor minder: bezuinigen naar meer kwaliteit.
Hervormen in drievoud - Bezuinigen en herstructureren in Veenendaal - Beoordeling voorlopig businessplan De Nieuwe Oost
Ondersteuning bij het opstellen van bedrijfsplannen - Stadsbreed onderzoek podiuminfrastructuur Enschede - Haalbaarheidsonderzoek herhuisvesting museum De Tiendschuur