Ringenmodel

In 1995/1996 ontwikkelde ik samen met Lydia Jongmans voor de VNG het 'ringenmodel' voor de culturele infrastructuur van gemeenten. Het model werd sindsdien een aantal malen geactualiseerd en is nog altijd een goed instrument om na te denken over het culturele voorzieningenniveau van gemeenten. Het model is gebaseerd op het feit dat de culturele infrastructuur van gemeenten door een aantal factoren wordt bepaald. In volgorde van belangrijkheid: de financiele armslag, de beleidshistorie, de ligging van de gemeente, de dominante geloofsovertuiging en het ambitieniveau van de lokale politiek. In mijn boek De Culturele Stad wordt meer uitgebreid ingegaan op het model. Een link naar een hoge resolutieafbeelding vind je hier.