Testimonials

"Cor Wijn heeft voor Hilversum de nieuwe subsidiecriteria cultuur opgesteld, naar aanleiding van bestaande beschikkingen en artistieke en zakelijke criteria die door de Cultuurraad en gemeente zijn aangeleverd. Zie het resultaat op onze site. Cor is een meester in structureren. Dat heeft hij dus helder en doortastend gedaan. De subsidies zijn opgesplitst en de criteria eraan toegevoegd. Daarnaast kan Cor dit helder verwoorden naar betrokken aanvragers, die allemaal zijn geconsulteerd in de totstandkoming van de criteria. Cor heeft eerst bestuurlijk en ambtelijk ‘gevoeld’ wat nodig was en welke eisen er lagen en heeft dit opgebouwd met wensen vanuit het veld en de Cultuurraad. Cor heeft overzicht en overwicht in zijn optreden. Een soort joie de vivre ook om dit met gemak en niet al te zwaar in te steken. Daarmee krijg je mensen wel mee. Ik geef hem een 8. Zeer goed dus."

Agnès van Schaijk, senior beleidsadviseur cultuur gemeente Hilversum (2018)

 

"Cor heeft ons op deskundige wijze als ‘ghostwriter’ geassisteerd bij de afronding van een visiedocument . Waar wij als beleidsadviseurs door de bomen het bos niet meer zagen, zag Cor dat gelukkig nog wel. Het resultaat is dat we tijdig over de juiste en gewenste informatie kunnen beschikken. Zonder de snelle hulp en toewijding van Cor zou dat niet gelukt zijn. De bijdrage van Cor hebben we ervaren als ter zake kundig, professioneel, fijn om mee samen te werken met respect voor een ieders rol. We zouden je aanbevelen bij andere organisaties en hopen dat je nog vele mooie interessante opdrachten krijgt. Een 8!"

Madelon Martens, senior beleidsadviseur Economie, Dienst Stedelijke Ontwikkeling, gemeente Den Haag (2018)

 

“Cor heeft drie onderzoeken geleid over de organisatie en toekomst van erfgoed in Eindhoven. Hij is deskundig, komt afspraken na, communiceert sterk en weet lastige momenten in het proces goed te leiden door hoofd- van bijzaken te scheiden en oog en oor te houden voor alle deelnemers in het proces. Cor heeft aansprekende nieuwe ideeën en concepten ingebracht en is in woord en daad betrokken bij zijn opdracht.”

Wim Canninga, afdelingshoofd Omgevingskwaliteit, Sector Ruimtelijke Expertise, Gemeente Eindhoven (2018)

 

"Als nieuwe voorzitter van de VOB heb ik een half jaar intensief met Cor samengewerkt. Ik ben onder de indruk geraakt van de snelheid waarmee hij zich de problemen en ambities van de openbare bibliotheken eigen heeft gemaakt, en van de grote betrokkenheid waarmee hij zich voor de openbare bibliotheken heeft ingezet. Cor heeft daarmee een basis gelegd waar de leden van de VOB, zijn opvolger Arthur Schellekens en ik nog lang plezier van zullen hebben."

Marleen Barth, voorzitter van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (2016)

 

"Cor was een jaar directeur ad interim van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB). Hij moest op de winkel passen én hem verbouwen. Zijn VOB 3.0 zet de lijn uit voor de komende jaren. Die lijn is overgenomen door het bestuur en kreeg brede steun van de Algemene Ledenvergadering. Openbare bibliotheken werken in een dynamische, om niet te zeggen turbulente omgeving als gevolg van digitalisering, gemeentelijke bezuinigingen en de nieuwe bibliotheekwet. Lastig voor een branche/ledenorganisatie om daarin een koers te bepalen die op enthousiasme van de leden kan rekenen. Cor heeft dat voor elkaar gekregen door een goed gevoel voor politiek, cultuur en voor wat een ledenorganisatie wel en niet moet doen. En als interim-directeur heeft hij al belangrijke voortgang gemaakt met de realisatie."

Chris Wiersma, directeur DeNieuweBibliotheek Almere en vice-voorzitter van de Vereniging van Openbare Bibliotheken in de periode 2010-2016.

 

"Cor weet op heldere en doortastende wijze de deelnemers bekend te maken met de nieuwe rol die de lokale/nationale overheid inneemt. Hij schets een duidelijk kader hoe die nieuwe rolverdeling is ontstaan en onderbouwt dit met cijfers en concrete voorbeelden. Daarnaast biedt hij handvatten voor directies en beleidsmakers van culturele instelling om binnen de nieuwe vorm een vruchtbare en toekomstgerichte samenwerking aan te gaan waarbij ieder zijn rol kan optimaliseren."

Antoinette van Dorssen (voorheen projectleider bij Cultuur-Ondernemen), n.a.v. de training Cultureel ondernemen voor ambtenaren (2015)

 

"Cor Wijn verzorgde een keynote-speech bij de kickoff voor het interactieve traject Cultuurvisie Zeist 2016-2020. Hij ging vooral en direct in op de voor Zeist relevante en actuele algemene trends en ontwikkelingen. Daarnaast dacht hij actief mee bij het voorbereiden van de statements voor de eerste avond en leverde hij een actieve bijdrage aan het afsluitende deel van de avond. Zeist werd vooral energiek bijgepraat over vragen als 1) wat is vooral nu actueel als het gaat om een nieuw cultuurbeleid, 2) waar zitten ook in een gemeente als Zeist nieuwe kansen en uitdagingen en 3) wat is de actuele rol voor een gemeente naast die van culturele organisaties, ondernemers, inwoners en culturele netwerken. Cor overziet zowel beleid, organisatie en uitvoering en zijn presentaties zijn helder en herkenbaar zonder iets af te doen aan de complexiteit van gemeentelijk cultuurbeleid. Hij schakelt gemakkelijk tussen zijn presentatie, vragen en opmerkingen uit het publiek en combineert dan statements die al eerder door anderen naar voren zijn gebracht heel natuurlijk in zijn betoog. Een absolute aanrader dus, ook om hem in te schakelen bij levendige sessies met bestuurders, beleidsmakers, culturele organisaties, inwoners en ondernemers."
Gerard Bunnik, accountmanager kunst en cultuur gemeente Zeist (2015)

 

"Cor Wijn heeft in opdracht van de gemeente Zoetermeer de Toekomstagenda Cultuur opgesteld, een praktisch ingestoken cultuurbeleid voor de komende jaren. Deze opdracht was een uitdaging omdat een aantal vraagstukken al langere tijd in de sector speelde. Cor heeft op een soepele manier in het bestaande krachtenveld geopereerd. Hij heeft met alle partijen zorgvuldig gecommuniceerd en werd daarbij door hen als open en toegankelijk ervaren. Hij luistert goed, neemt veel van betrokkenen mee, maar geeft ook tegenwicht waar nodig en blijft binnen de lijnen van de gekozen koers. Hij kent de wereld van de kunst en cultuur èn die van de politiek. Daardoor is hij ook een prima gesprekspartner voor het bestuur.
Dit heeft er toe geleid dat zowel de partners in de stad als het de bestuurders zich goed in het stuk herkennen. College en raad hebben de Toekomstagenda één op één hebben overgenomen en vastgesteld. Daarmee is een langlopend vraagstuk gebracht van een knelpunt naar een concrete blik op de toekomst."
Kees Ritsema van Eck, teammanager afdeling Samenleving, gemeente Zoetermeer (2015).

 

"Ik wil je bedanken voor de zeer prettige wijze waarop jij het hele proces begeleid hebt. Er zijn goede discussies gevoerd, iedereen de kans gehad om zijn inbreng te leveren en jij hebt er een goed leesbaar en helder beleidsplan van gemaakt. Ik ben oprecht blij dat wij jouw hulp hebben ingeroepen."

Hans Thuis, directeur Historisch Goud, Heerlen (2015)

 

"Ik ben blij met de Culturele Agenda die Cor met ons heeft gemaakt. Iets van dit kaliber had Zoetermeer nodig. De manier waarop hij met ons samen heeft gewerkt (open, relaxed en flexibel tussen de merkbare en onmerkbare emoties) was bijzonder prettig."

Ton Sandfort MBA, directeur CKC Zoetermeer (2015)

 

"Cor Wijn heeft het geïntegreerd Businessplan gemaakt voor Castellum Hoge Woerd, de nieuwe culturele trekpleister in Utrecht. Met enthousiasme en flair wist hij in een complex krachtenveld van verschillende gebruikers de 'doorwaadbare plaats' te vinden, daarbij gebruikmakend van z'n grote netwerk. Ik zou hem zeker aanbevelen aan een andere organisatie."

Jurjen van Keulen, senior projectleider gemeente Utrecht (2014)