Wat?

Ik kan opdrachtgevers ondersteunen met en door:

 • interim-management binnen overheden en bij culturele organisaties, culturele fondsen of landelijke verenigingen
 • het doen van een haalbaarheidstudie
 • het opstellen van scenario's
 • het uitvoeren van evaluatieonderzoek
 • het maken van een bedrijfsplan
 • het doorlichten van een organisatie
 • het opstellen van een bezuinigingsplan
 • het schrijven van een beleidsnota, een toekomstvisie of een position paper
 • het uitvoeren van analyses en benchmarks
 • het begeleiden van (of deelnemen aan) commissies
 • het deelnemen aan audits en visitaties
 • het begeleiden van raden van toezicht (oa bij zelfevaluaties)
 • het voorbereiden en begeleiden van bouwwerken
 • het realiseren van kunstwerken in de openbare ruimte
 • het geven van presentaties en lezingen
 • gespreksleiding en dagvoorzitterschappen