Publicaties

30-06-2016

Vrijwilligerswerk: een maatschappelijke trend en noodzaak. Ook in de bibliotheek

Vrijwilligerswerk: een maatschappelijke trend en noodzaak. Ook in de bibliotheek

De bibliotheek is van iedereen. Vele Nederlanders, zo'n zes miljoen, maken er regelmatig gebruik van. En bijna vier miljoen Nederlanders zijn lid. Mensen willen iets voor de gemeenschap betekenen en zich verbonden voelen met de gemeenschapsvoorziening die de bibliotheek vormt. Vrijwilligers melden zich vaak spontaan.

 

Vanouds maakt de openbare bibliotheek veel gebruik van de inzet van vrijwilligers. De bibliotheek is immers de meest publieke voorziening die we kennen. De hogere leeftijd die mensen in goede gezondheid bereiken is een groot maatschappelijk potentieel. Veel burgers zetten zich graag in als vrijwilligers in de samenleving en dus ook in de bibliotheek. En de bibliotheek maakt graag gebruik van vrijwilligers om nog meer verbonden te zijn met de lokale gemeenschap. De vrijwilliger is cultureel en sociaal kapitaal.

 

Zie het artikel hierover op de site van de VOB.

26-06-2016

Tien lessen over optimale publieksparticipatie uit Brussel

Tien lessen over optimale publieksparticipatie uit Brussel

De scheidslijnen tussen publiek, artiest en kunstcritici zijn vervaagd. Daar speelt poppodium Ancienne Belgique in Brussel handig op in. Met een bijzonder innovatieve publieksparticipatiestrategie weet het podium zijn bezoekers aan zich te binden, ook buiten de optredens. In dit artikel vertel ik hoe de AB dit aanpakt en formuleer ik tien belangrijke lessen voor een optimale publieksparticipatie online.

Zie: MMNieuws.

11-12-2015

Minder aandacht voor boeken, meer voor burgers

Minder aandacht voor boeken, meer voor burgers

Als gevolg van de digitalisering wordt de rol van fysieke boeken minder belangrijk. Dat neemt niet weg dat het bevorderen van de persoonlijke ontwikkeling de kern blijft van het bibliotheekwerk. Met de verzorgingsstaat op de terugtocht worden burgers steeds meer op zichzelf teruggeworpen. Daarmee zijn zij in hoge mate afhankelijk van hun vaardigheden en vermogens om zelf informatie te verwerven, te interpreteren en om te zetten in handelingen. Mensen toerusten met kennis en vaardigheden op het gebied van lezen en digitale media, op het vlak van cultuur, maar óók wat betreft werk, zorg en gezondheid hoort thuis in de moderne bibliotheek. Wat dit betekent wordt toegelicht en met voorbeelde geillustreerd in dit artikel voor MMNieuws, dat ik schreef met Maarten Crump (oprichter Bredebieb vanuit the Alignment House). Zie: MMNieuws

 

 

06-12-2015

Toelichting op herpositionering vereniging van bibliotheken

Toelichting op herpositionering vereniging van bibliotheken

Op 10 december 2015 sprak de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Openbare Bibliotheken zich uit over mijn plan voor herpositionering van de organisatie. Het voorstel, dat twaalf aanbevelingen omvat, kreeg brede instemming. Voorafgaand aan de vergadering lichte ik, in mijn hoedanigheid als interim-directeur, de plannen alvast toe in Bibliotheekblad. Zie: Bibliotheekblad

09-10-2015

Gezocht: goede bestuurders. Het verschil tussen bestuur en toezicht

Gezocht: goede bestuurders. Het verschil tussen bestuur en toezicht

Besturen in de cultuur is lastig vanwege o.a. de tegenstrijdige boodschappen die de overheid vaak uitzendt. De bestuurder moet zijn weg vinden in een ingewikkeld samenspel van private, publieke en professionele governance. Het maken van duidelijke keuzes wordt meestal niet door iedereen gewaardeerd. Dat leidt of tot uitstelgedrag of tot wrijving als er toch keuzes worden gemaakt. Het is dus logisch dat er problemen en conflicten kunnen voorkomen rond bestuurders en raden van toezicht. Naar mijn mening echter kunnen veel problemen worden voorkomen.

 

Het artikel hierover staat in het oktobernummer van MMNieuws: site MMNieuws

30-09-2015

De VOB moet zich opnieuw zien te verhouden tot de KB

De VOB moet zich opnieuw zien te verhouden tot de KB

Per augustus 2015 ging ik aan de slag als interim-directeur bij de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB). De opdracht is tweeledig.  Enerzijds de dagelijkse leiding over het bureau en de lopende zaken, met name de dossiers die aandacht vragen zoals de nationale bibliotheekpas, de landelijke digitale bibliotheek en Route 2020. Anderzijds onderzoek naar de positionering van de VOB als branche- en belangenorganisatie in relatie tot de ontwikkelingen in de omgeving en de gevolgen voor de governance van de vereniging en de relatie tussen leden, bestuur, bureau en commissies. In Bibliotheekblad zet ik uiteen welke opgaven er spelen en hoe ik daar tegen aan kijk.

Zie: Bibliotheekblad 30 sept 2015

21-05-2015

Cultuurfondsen: wat, waarom & hoe?

Cultuurfondsen: wat, waarom & hoe?

Opvallend vaak bereikte mij in 2014 en 2015 de vraag of ik behulpzaam kon zijn bij het opzetten van een publiek of publiek/privaat cultuurfonds. In MMNieuws van mei 2015 schreef ik er een artikel over. Het is een kleine expeditie door een woud aan vormen en initiatieven. Ook geef ik aan waarom ik zie dat dit verschijnsel juist nu zo'n grote vlucht neemt. Overheden die er over nadenken om van een cultuurfonds gebruik te gaan maken, adviseer ik in het artikel om zeven stappen te zetten.

 

Voor die zeven stappen lees hier de pdf van het artikel in: MMNieuws van mei 2015.

 

En hier het artikel dat ik in 2014 over cultuurfondsen schreef: MMNieuws

10-12-2014

Cultureel ondernemen - nieuw rendement voor gemeenten en instellingen

Cultureel ondernemen - nieuw rendement voor gemeenten en instellingen

Cultureel ondernemerschap leidt tot artistieke, economische en maatschappelijke winst. Een nieuwe rolverdeling en een gezamenlijke inspanning van gemeenten en instellingen zijn daarbij noodzakelijk. Dat is onderwerp van de  Handreiking  ‘Cultureel ondernemen, nieuw rendement voor gemeenten en instellingen’. Deze handreiking uit 2014 is een coproductie van de Stichting Cultuur-Ondernemen en de VNG. Er werkten zes auteurs aan mee. Ik heb het hoofdstuk verzorgd over hoe de lokale overheid haar rol op een moderne manier kan  invullen.

 

Download hier de pdf van het boek Cultureel ondernemen - nieuw rendement voor gemeneten en instellingen.

 

28-03-2014

Kunstencentra op weg naar 2020

Kunstencentra op weg naar 2020

In het Jaarboek Actieve Cultuurparticipatie 2013 schreef ik over de veranderingen die optreden in de lokale culturele infrastructuur. De verhouding tussen het positief gestemde landelijke stimuleringsbeleid met een tamelijk beperkt budget enerzijds en de erosie van de lokale infrastructuur voor amateurkunstbeoefening wordt scheef. Landelijke subsidies kunnen onmogelijk compenseren wat er lokaal aan gesubsidieerde voorzieningen wegvalt. Maar toch blijven er volop kansen om op creatieve en ondernemende wijze aan te sluiten bij de blijvende behoefte van mensen ‘te ontstijgen aan het basiskamp van de alledaagsheid’, zoals de Duitse filosoof Peter Sloterdijk het noemt.

 

Download hier het Jaarboek met op pag. 66-77 mijn bijdrage.

12-02-2014

Over de stad

Over de stad

In het E-book Over de stad heb ik het hedendaagse gedachtegoed over de stad als centrum van creativiteit, cultuur en cash in kaart gebracht. Dit E-book verscheen als digitale bijlage bij de publicatie De Culture Stad. Een reuzehandig naslagwerk voor iedereen die zich bezighoudt met de ontwikkeling van stad & land!  In het E-book passeren diverse denkers en onderzoekers op het gebied van stedelijke ontwikkeling en stedelijke economie de revue. Van Jane Jacobs tot Peter Hall. Van Richard Florida tot Gerard Marlet.

 

Uitgeverij VOC zegt: een reuzehandig naslagwerk.

 

Download hier het E-book: 'Over de stad'.

page loading