Mediatheek

 home
 Cultuureducatie (4)
Het Jaarboek Actieve Cultuurparticipatie 2013 bevat tien bijdragen over vraagstukken van cultuureducatie, cultuurparticipatie en kunst en samenleving. De relatie van het culturele en onderwijsveld met de overheid vormt de achtergrond van dit Jaarboek. Mijn bijdrage gaat over de kunsteducatie in 2020.
Het Jaarboek actieve cultuurparticipatie 2013 in het geheel.
pamflet.pdf (953 kB)
Pamflet van de tijdelijke adviescommissie cultuureducatie Noord-Brabant, 2 nov 2015
Gehele rapport van de adviescommissie cultuureducatie Noord-Brabant, 2 nov 2015