Over Cor Wijn

Als één van de weinigen kan ik zeggen dat ik interimmanager, consultant, spreker en auteur ben. Ik ben verbonden aan BMC | Cultuurteam. Mijn adviespraktijk heeft opdrachtgevers aangetrokken zoals de vier grote steden, de Amsterdamse Kunstraad, de Vereniging van Openbare Bibliotheken, de provincie Overijssel, het Cultuurfonds Leiden, de Bond Heemschut, de Raad voor Cultuur, het Grand Hotel Karel V, de VNG, het Projectbureau Belvedère, de maatschappij BOEI, de universiteit van Utrecht, Staatsbosbeheer en meer dan dertig grote en kleinere gemeenten. Ik ben vice-voorzitter van het Cultuurfonds van de Bank Nederlandse Gemeenten, lid van de kring van adviseurs van de Raad voor Cultuur en lid van de raad van advies van de opleiding Kunst, Cultuur en Media (Faculteit Letteren) van de Rijksuniversiteit Groningen.

 

Lezingen en keynote-speeches geef ik zo’n tien keer per jaar; ik verzorg cursussen en geef gastcolleges voor universiteiten, hogescholen en opleidingen zoals van de HKU en het programma Leiderschap in Cultuur. Van huis uit ben ik politicoloog: als adviseur werk ik op basis van een brede invalshoek, een goede politieke antenne en ruime kennis van het openbaar bestuur.

 

Ik publiceer ieder jaar beschouwingen over cultuurbeleid in periodieken en vakbladen. Ik schreef over onderwijs, verzorgde twee publicaties over bibliotheekbeleid en was speechwriter bij de Tweede Kamerfractie van een politieke partij. Tien jaar was ik voorzitter van de redactie van het Handboek Cultuurbeleid. Veel gelezen zijn mijn boek Gemeentelijk cultuurbeleid - een handleiding (2003) en De culturele stad – een handboek voor beleidsmakers en zij die het willen worden (2014), waarvan er meer dan 1000 werden verkocht. Mijn model van de gemeentelijke culturele infrastructuur geniet landelijke bekendheid. Diverse opleidingen maken gebruik van mijn publicaties en de modellen die daarin staan.

 

De musical waarvoor ik de tekst schreef werd één keer uitgevoerd, voor tachtig mensen in De Hanenhof in Geleen.

 

Zie ook: LinkedIn-profiel