Publicaties

01-01-2013

De kunstsubsidies en het Huis van Thorbecke

De kunstsubsidies en het Huis van Thorbecke

Geef stedelijke regio’s een centrale rol in het cultuurbeleid; het zijn de natuurlijke brandpunten in het culturele aanbod. Stedelijke regio’s kunnen rekening houden met de eigen identiteit en inspelen op de samenstelling en behoeften van de bevolking. Zo worden meer maatwerk en onderscheid mogelijk. Dat adviseerde de Raad voor Cultuur in zijn Agenda Cultuur 2017-2020 (en verder) die in april 2015 uitkwam als advies aan de minister.

Na de stelselwijziging die door minister Plasterk werd doorgevoerd (2008) schreef ik in de Boekman een bijdrage over hoe de onderlinge afhankelijkheid en verwevenheid tussen rijk, provincies en gemeenten was afgenomen (en wat daaraan te doen zou zijn).

 

Download hier de pdf: De kunstsubsidies en het Huis van Thorbecke (2009).